एक सय घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य

एक सय घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य