आइतबार नेप्सेमा साढे पाँच अङ्कको गिरावट

आइतबार नेप्सेमा साढे पाँच अङ्कको गिरावट